Program

31 January 2018 |by pozargrz | Comments Off on Program | 2002

(Polski) dr Jerzy Pejaś, Andrzej Ruciński
(Polski) Praktyczne aspekty realizacji podpisu elektronicznego

(Polski) Florian Oelmaier – Dyrektor ds. Rozwoju – Sytrust, Niemcy
(Polski) Systemy weryfikacji statusu certyfikatu – wymagania, implementacja, zastosowania

(Polski) Florian Oelmaier
(Polski) Systemy weryfikacji statusu certyfikatu – wymagania, implementacja, zastosowania

(Polski) Jacek Pacholczyk – Dyrektor Generalny firmy NOVELL Polska
(Polski) Wykorzystanie korporacyjnych katalogów jako platformy PKI na przykładzie eDirectory

(Polski) Grzegorz Kolecki – IBM
(Polski) Rola IBM zSeries i z/OS w zastosowaniach kryptografii i PKI

(Polski) Instruktorzy z firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego
(Polski) Wademekum podpisu elektronicznego

(Polski) Instruktorzy z firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego
(Polski) Zastosowanie certyfikatu klucza publicznego w formacie x.509

(Polski) Mariusz Nalepa – Oracle
(Polski) Podpis elektroniczny – aspekt mody czy swobody

(Polski) Marcel Bruck – Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży – Giesecke & Devrient Gmbh, Niemcy
(Polski) Podpis elektroniczny i karty elektroniczne

(Polski) Robert Ruttgen – Dyrektor Regionalny – nCipher, Niemcy

(Polski) Sprzętowe moduły kryptograficzne firmy nCipher. Czy istnieje gotowe urządzenie do tworzenia bezpiecznego podpisu elektronicznego?

(Polski) Jacek Pacholczyk – Dyrektor Generalny firmy Novell(Polski) Integracja korporacyjnych katalogów, systemu typu single sign-on oraz usług centrum certyfikacyjnego

(Polski) Piotr Popis – Zastępca Naczelnika w departamencie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, członek Zespołu do opracowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy o podpisie elektronicznym powołanego przez Ministra Gospodarki, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego(Polski) e-Podpis w świetle Ustawy o podpisie elektronicznym i towarzyszących jej Rozporządzeń

(Polski) Soren Duus Ostergaard – IBM – Dania(Polski) Rola IBM w zakresie cyfrowych certyfikatów i PKI w krajach Unii Europejskiej

(Polski) Niemcy, Główny Doradca w Ministerstwie Gospodarki i Technologii(Polski) Alexander Tottenborn – Ministerstwo Gospodarki i Technologii

(Polski) Instruktorzy firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego(Polski) Podpis elektroniczny w praktyce

(Polski) Instruktorzy firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego(Polski) Elektroniczne systemy niezaprzeczalności

(Polski) Instruktorzy firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego(Polski) Bezpieczne serwisy internetowe SSL / TLS

dr inż. Mirosław Zmyślony – Radca Ministra, Stanowisko ds. Ochrony Danych i Zabezpieczeń Systemów, Departament do Spraw Informatyzacji Resortu, Ministerstwo Finansów , Danuta Wieczorek – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Infrastruktury, Jerzy (Polski) Perspektywy zastosowań usług certyfikacyjnych w sektorze bankowym oraz administracji publicznej i samorządowej

(Polski) Bezpieczny podpis elektroniczny – martwa idea, czy przyszłość społeczeństwa informacyjnego?

KEEP READING

Speakers

29 January 2018 |by pozargrz | Comments Off on Speakers | 2002
 • dr Jerzy Pejaś
  Pracownik naukowy Politechniki Szczecińskiej -Wydział Informatyki, ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie

 • Andrzej Ruciński
  Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Przewodniczący Komisji ds. Kart Identyfikacyjnych

 • Jacek Pacholczyk
  Dyrektor Generalny Novell Polska

 • Grzegorz Rabanowski
  zSeries Senior Sales Specialist IBM

 • Marcin Nalepa
  Orcale

 • Marcel Bruck
  Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży – Giesecke & Devrient GmbH – Niemcy

 • Dyrektor Regionalny – nCipher – Niemcy
  Robert Ruttgen

 • Piotr Popis
  Zastępca Naczelnika w departamencie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, członek Zespołu do opracowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy o podpisie elektronicznym powołanego przez Ministra Gospodarki, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Soren Duus Ostergaard
  Senior e-government advisor, member of the Danish Government Technology Council, consultant to the Trust & Confidence Program in EU

 • Alexander Tettenborn
  Główny Doradca w Ministerstwie Gospodarki i Technologii Niemiec

 • dr inż. Mirosław Zmyślony
  Specjalista w Ministerstwie Finansów, kierujący Stanowiskiem ds. Ochrony Systemów i Sieci Teleinformatycznych w Departamencie Finansowania Bezpieczeństwa Państwa

 • Danuta Wieczorek
  Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Infrastruktury

 • Jerzy Seweryniak
  Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji ZUS

 • Elżbieta Oleszczuk
  Sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej, Członek Rady Nadzorczej Centrum Zaufania i Certyfikacji SA., Związek Banków Polskich

 • Jerzy Molak
  Dyrektor Departamentu Handlu i Usług Ministerstwa Gospodarki

KEEP READING

Gallery

29 January 2018 |by pozargrz | Comments Off on Gallery | 2002, Archiwum KEEP READING

Program

29 January 2018 |by pozargrz | Comments Off on Program | 2002

dr Jerzy Pejaś, Andrzej Ruciński
Praktyczne aspekty realizacji podpisu elektronicznego

Florian Oelmaier – Dyrektor ds. Rozwoju – Sytrust, Niemcy
Systemy weryfikacji statusu certyfikatu – wymagania, implementacja, zastosowania

Florian Oelmaier
Systemy weryfikacji statusu certyfikatu – wymagania, implementacja, zastosowania

Jacek Pacholczyk – Dyrektor Generalny firmy NOVELL Polska
Wykorzystanie korporacyjnych katalogów jako platformy PKI na przykładzie eDirectory

Grzegorz Kolecki – IBM
Rola IBM zSeries i z/OS w zastosowaniach kryptografii i PKI

Instruktorzy z firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego
Wademekum podpisu elektronicznego

Instruktorzy z firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego
Zastosowanie certyfikatu klucza publicznego w formacie x.509

Mariusz Nalepa – Oracle
Podpis elektroniczny – aspekt mody czy swobody

Marcel Bruck – Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży – Giesecke & Devrient Gmbh, Niemcy
Podpis elektroniczny i karty elektroniczne

Robert Ruttgen – Dyrektor Regionalny – nCipher, Niemcy
Sprzętowe moduły kryptograficzne firmy nCipher. Czy istnieje gotowe urządzenie do tworzenia bezpiecznego podpisu elektronicznego?

Jacek Pacholczyk – Dyrektor Generalny firmy Novell
Integracja korporacyjnych katalogów, systemu typu single sign-on oraz usług centrum certyfikacyjnego

Piotr Popis – Zastępca Naczelnika w departamencie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, członek Zespołu do opracowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy o podpisie elektronicznym powołanego przez Ministra Gospodarki, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
e-Podpis w świetle Ustawy o podpisie elektronicznym i towarzyszących jej Rozporządzeń

Soren Duus Ostergaard – IBM – Dania
Rola IBM w zakresie cyfrowych certyfikatów i PKI w krajach Unii Europejskiej

Niemcy, Główny Doradca w Ministerstwie Gospodarki i Technologii
Alexander Tottenborn – Ministerstwo Gospodarki i Technologii

Instruktorzy firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego
Podpis elektroniczny w praktyce

Instruktorzy firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego
Elektroniczne systemy niezaprzeczalności

Instruktorzy firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego
Bezpieczne serwisy internetowe SSL / TLS

dr inż. Mirosław Zmyślony – Radca Ministra, Stanowisko ds. Ochrony Danych i Zabezpieczeń Systemów, Departament do Spraw Informatyzacji Resortu, Ministerstwo Finansów , Danuta Wieczorek – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Infrastruktury, Jerzy Seweryniak – Dyrektor Departamentu Zasilania Informacyjnego ZUS, Elżbieta Oleszczuk – sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej, Członek Rady Nadzorczej Centrum Zaufania i Certyfikacji SA., Związek Banków Polskich
Perspektywy zastosowań usług certyfikacyjnych w sektorze bankowym oraz administracji publicznej i samorządowej

Bezpieczny podpis elektroniczny – martwa idea, czy przyszłość społeczeństwa informacyjnego?

KEEP READING

Summation

29 January 2018 |by pozargrz | Comments Off on Summation | 2002

3rd International Conference on Electronic Signature and PKI – Global Trends, Experience and Expectations
4-6 June 2003, Amber Baltic Hotel, Międzyzdroje,Poland

Under the honorary auspices of Prof. Michał Kleiber, Ministry of Science and Informatization

Welcome,

On behalf of the Program Council of the Conference, organizers and co-organizers of European Forum on Electronic Signature (EFES) 2003 we would like to thank you very much for attending the 3rd edition of a conference called ELECTRONIC SIGNATURE, GLOBAL TRENDS, EXPERIENCE AND EXPECTATIONS.We tried our best to meet your expectations and requirements. We hope the selection of presentations and the venue were found satisfactory and attractive.
We believe the meeting of representatives of different circles connected with the electronic signature provides a useful forum for the exchange of valuable ideas and views. We are certain that the European Forum on Electronic Signature has become a permanent event on the program of European conferences and contributes to the development of an information society.
We thank you once again for attending EFES 2003 and look forward to seeing you in June 2004
Organizers

KEEP READING

Dear User

The Controller of your personal data is Asseco Data Systems S.A. seated in Gdynia, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, KRS No: 0000421310.

You can contact us:

 • by post (traditional mail), writing to the address indicated above;
 • by e-mail at: kontakt@assecods.pl;
 • by phone: +48 22 52 58 601.

Data Protection Officer

We have appointed a Data Protection Officer whom you can contact:

 • by post (traditional mail), writing to the address: Asseco Data Systems S.A., Biuro w Łodzi (Łódź Office), ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź,
 • by e-mail at: IOD@assecods.pl,
 • by phone: +48 42 675 63 60.

Objectives and legal basis of the processing

We will process your personal data to:

 • send marketing information by means of electronic communication and automation programs pursuant to the Act of July 18, 2002 on the provision of services by electronic means and in connection with Article 172(1) of the Act of July 16, 2004 on Telecommunications Law pursuant to Article 6(1)(a) of the Regulation (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data as well as repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Official Journal of the EU L. of 2016 No. 119, page 1)).

Data retention period

Your personal data will be stored until you withdraw your consent to receive marketing information.

Recipients of personal data.

In accordance with applicable data protection laws, we provide your personal data:

 • In accordance with applicable data protection laws, we provide your personal data:
 • to our subcontractors or other persons or entities acting on our behalf with whom we will cooperate during the performance of the agreement,
 • to entities to whom we will contract data processing services, IT service providers,
 • to the relevant public authorities to the extent that we are obliged to make your data available to them.

Your rights in relation to the processing of personal data

You have the following rights related to the processing of personal data:

 • the right to object to the processing of your data,
 • the right to access your personal data,
 • the right to request the correction of your personal data,
 • the right to request the deletion of your personal data,
 • the right to request a restriction on the processing of your personal data.

All of the above rights can be exercised by submitting a request to https://www.daneosobowe.assecods.pl or by writing to the Data Protection Officer’s e-mail address: IOD@assecods.pl

Right to lodge a complaint

You have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection (to the address: Stawki 2, 00-193 Warsaw), if you think that the processing of your personal data concerning you violates the provisions of the Regulation.

Transfers of personal data to third countries

Your personal data will be stored on servers located in the European Union; however, in connection with Asseco Data Systems S.A.‘s use of cloud solutions provided by Microsoft, they may be transferred — on the basis of standard data protection clauses — to a third country. Microsoft’s standard contractual clauses in line with the templates approved by the European Commission are available at the following address: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx in the Online Services Terms (OST) section.

Requirement to provide personal data

The provision of your data is voluntary, but it is necessary for us to send information, including marketing information, by electronic means of communication.

Automatic data processing and profiling

Your data will be processed automatically, including in the form of profiling. Automated decision making will be carried out on the basis of processing of personal data provided when completing the form and data concerning activity in the Services and activity connected with our e-mail communication with you, the consequence of such processing will be to match marketing information concerning our products and services which may be of interest to you.

Privacy Police