Program

Program

31 January 2018 | EFPE | 2002

(Polski) dr Jerzy Pejaś, Andrzej Ruciński
(Polski) Praktyczne aspekty realizacji podpisu elektronicznego

(Polski) Florian Oelmaier – Dyrektor ds. Rozwoju – Sytrust, Niemcy
(Polski) Systemy weryfikacji statusu certyfikatu – wymagania, implementacja, zastosowania

(Polski) Florian Oelmaier
(Polski) Systemy weryfikacji statusu certyfikatu – wymagania, implementacja, zastosowania

(Polski) Jacek Pacholczyk – Dyrektor Generalny firmy NOVELL Polska
(Polski) Wykorzystanie korporacyjnych katalogów jako platformy PKI na przykładzie eDirectory

(Polski) Grzegorz Kolecki – IBM
(Polski) Rola IBM zSeries i z/OS w zastosowaniach kryptografii i PKI

(Polski) Instruktorzy z firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego
(Polski) Wademekum podpisu elektronicznego

(Polski) Instruktorzy z firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego
(Polski) Zastosowanie certyfikatu klucza publicznego w formacie x.509

(Polski) Mariusz Nalepa – Oracle
(Polski) Podpis elektroniczny – aspekt mody czy swobody

(Polski) Marcel Bruck – Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży – Giesecke & Devrient Gmbh, Niemcy
(Polski) Podpis elektroniczny i karty elektroniczne

(Polski) Robert Ruttgen – Dyrektor Regionalny – nCipher, Niemcy

(Polski) Sprzętowe moduły kryptograficzne firmy nCipher. Czy istnieje gotowe urządzenie do tworzenia bezpiecznego podpisu elektronicznego?

(Polski) Jacek Pacholczyk – Dyrektor Generalny firmy Novell(Polski) Integracja korporacyjnych katalogów, systemu typu single sign-on oraz usług centrum certyfikacyjnego

(Polski) Piotr Popis – Zastępca Naczelnika w departamencie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, członek Zespołu do opracowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy o podpisie elektronicznym powołanego przez Ministra Gospodarki, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego(Polski) e-Podpis w świetle Ustawy o podpisie elektronicznym i towarzyszących jej Rozporządzeń

(Polski) Soren Duus Ostergaard – IBM – Dania(Polski) Rola IBM w zakresie cyfrowych certyfikatów i PKI w krajach Unii Europejskiej

(Polski) Niemcy, Główny Doradca w Ministerstwie Gospodarki i Technologii(Polski) Alexander Tottenborn – Ministerstwo Gospodarki i Technologii

(Polski) Instruktorzy firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego(Polski) Podpis elektroniczny w praktyce

(Polski) Instruktorzy firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego(Polski) Elektroniczne systemy niezaprzeczalności

(Polski) Instruktorzy firmy Unizeto – specjaliści z dziedziny Infrastruktury Klucza Publicznego(Polski) Bezpieczne serwisy internetowe SSL / TLS

dr inż. Mirosław Zmyślony – Radca Ministra, Stanowisko ds. Ochrony Danych i Zabezpieczeń Systemów, Departament do Spraw Informatyzacji Resortu, Ministerstwo Finansów , Danuta Wieczorek – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Infrastruktury, Jerzy (Polski) Perspektywy zastosowań usług certyfikacyjnych w sektorze bankowym oraz administracji publicznej i samorządowej

(Polski) Bezpieczny podpis elektroniczny – martwa idea, czy przyszłość społeczeństwa informacyjnego?

Dear User

Pursuant to Article 13(1) of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (hereinafter referred to as the “Regulation”), please be informed that:

 • The administrator of your personal data is Asseco Data Systems S.A. with registered office in Gdynia, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 • The Data Protection Officer at Asseco Data Systems S.A. can be contacted at e-mail address: IOD@assecods.pl, tel. +48 42 675 63 60.
 • Your personal data will be processed for the purpose of:
  1. preparing a response to your enquiry, pursuant to Art. 6(1)(b) of the Regulation
  2. sending marketing information by means of electronic communication and automation software on the basis of the Act on the provision of services by electronic means of 18 July 2002 and in connection with Article 172(1) of the Act “Telecommunications Law” of 16 July 2004 (alternative consent), pursuant to Article 6(1)(a) of the Regulation.
 • Your personal data will be stored for the time necessary to prepare a response to your enquiry and to respond it until you withdraw your consent for receipt of marketing information.
 • You have the right to access the contents of your data and the right to correct it, to have it removed/forgotten, to restrict its processing, to transfer it, to make an objection, to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing carried out on the basis of your consent prior to its withdrawal. All the above rights may be exercised through an application submitted at https://www.daneosobowe.assecods.pl
 • You have the right to lodge a complaint with the Regulator if you consider that the processing of your personal data is in breach of provisions of the Regulation.
 • Provision of personal data by you is necessary for the execution of your enquiry. You must provide it, and the consequence of not providing personal data will be that you will not be able to receive a response to your enquiry.
 • Your data will be processed automatically, also in the form of profiling. Automated decision making will be based on the principles of processing personal data supplied at the time of creating an Account and any supplemented data stored in it as well as data concerning activity on the Websites (in accordance with the Privacy Policy of Asseco Data Systems S.A. website Privacy Policy) and activity related to our communication with you through e-mail, and such processing will result in adjustment of marketing information concerning our products and services that may be of interest to you.
Privacy Police